opdendrieberg | advisering rond toetsen&didactiek


Wij geven rond diverse onderwerpen adviezen aan (onderwijs)instellingen. 

  • Toetsapplicaties | we zijn gespecialiseerd in de inzet van Quayn en WinToets van de Iddink Group in vo en mbo en daaraan gekoppelde kleinere systemen als Kahoot en Socrative. We geven daar diverse boeken bij uit. In 2019 komen we met nieuwe boeken en ontwikkelen daar ook e-learningondersteuning bij.
  • Toetsbeleid | opzetten van toetsbeleid in het voortgezet onderwijs met behulp van een mindmap binnen MindView. In 2019 volgen hier e-learningmodules bij.
  • Projectenbank Aardrijkskunde | we ontwikkelen deze oefenvragenbank en geven daar trainingen bij. De Projectenbank is sinds november 2018 verkrijgbaar. In 2019 volgen hier e-learningmodules bij, om te leren de projecten zo optimaal mogelijk te gebruiken.