Overzicht van de 57 thema's


Bestellen: [ naar webshop ]

Dit zijn de 57 thema's die in Telt dit mee? aan bod komen:

TOETSBELEID


1 Je krijgt wat je meet
Over dringende redenen om iets te doen met toetsbeleid
2 Denkend aan toetsbeleid…
Over misverstanden en de top 9 praktijkkwesties
3 Vergeet de heisessie: de visie is er al
4 Toetsbeleid: een honingraat met zeven paden
5 De inspectie geeft het kader, de school bepaalt de kwaliteit
6 Aanpak voor toetsbeleid
Over implementatie en de heilige wet ‘niet alles kan tegelijk’
7 Voorbeelden uit de praktijk
Vooral gericht op summatief beoordelen en de regels
8 Kwesties van leerlingen
Over aansluiting toets bij leerstof, feedback en nakijken


FORMATIEF BEOORDELEN = ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL)

9 Formatief en summatief
Over doelen en soep proeven
10 De AfL-lus overbrugt de kloof
Van het al geleerde naar het nieuw te leren
11 Een goed leerdoel maakt gelukkig
Over leerdoelen in leerlingentaal en succescriteria
12 Wat kunnen ze al?
Over diagnostisch toetsen en vragensessies
13 Rubrics formatief en summatief inzetten
14 Meer formatieve werkvormen 
Wat is haalbaar met een volle klas

FEEDBACK

15 Zeg niet dat ze slim zijn
Over feedback, ego- en taakgerichtheid
16 Hoeveel, wanneer en welke feedback
17 Geef geen cijfer
Over summatieve toetsen formatief inzetten
18 Leren leren
Over Self en Peer assessment
19 Waarom we stoppen met leren
Over positieve en negatieve feedbackloop

KWALITEIT, PLANNING EN HET GOEDE AANTAL

20 Een snelle shot kwaliteitszorg
21 Nakijken als kans. Huh?
22 De toetsweek; keurslijf of nuttig kader
Over de planning van summatieve toetsen
23 Meest gestelde vraag: het goede aantal?

VAN LEERDOEL TOT TOETSCONSTRUCTIE

24 Het summatieve toetsproces in 10 stappen
25 ‘Ze stellen teveel reproductievragen’
Over taxonomieën; Bloom, Romiszowski, Rtti en Obit
26 Kwaliteit begint bij een toetsplan
27 Cijfers moeten kloppen
Over toetsen op niveau, voorspellende waarde en een toetsmatrijs
28 Kennen, kunnen en kannen
Taxonomietermen ook voor leerlingen, Rtti en Müller
29 Methodetoetsen of zelf maken
‘De methode weet niet wat jij doet in de les…’

VALIDITEIT, BETROUWBAARHEID EN TRANSPARANTIE

30 Een goede toets is valide, betrouwbaar, transparant en te doen
31 Validiteit: meet de toets het goede?
Over niveau en betere voorspellingen van leerlingen
32 Betrouwbaarheid: meet de toets goed?
Over discrimineren, objectiviteit en voldoende vragen
33 Transparant voor een leerling
(en voor collega’s en ouders)
34 Goede vraag!
Voor- en nadelen van open en gesloten vragen

ALGEMENE VAARDIGHEDEN

35 Veel vage Algemene Vaardigheden
36 De groepsopdracht
Over de meelifter, de sukkel en samenwerkend leren
37 Het nooit perfecte beoordelingsformulier
Over werkstukken, presentaties en het timmermansoog
38 Het (digitale) portfolio als toetsvorm
Over matige motivatie en de leerling leidt

TOETSVOORBEREIDING EN TOETSGEDRAG

39 De 6-jes cultuur en excellentie
Over calculerend gedrag en ze kunnen zo veel beter
40 ‘Ze leren niet’
Over toetsvoorbereiding en metacognitieve vaardigheden
41 Alles is taal
42 Toetstraining, mag dat?
Over effectieve eigen toetstips

BEOORDELEN, NORMEREN EN CESUUR

43 Voldoende objectiviteit is haalbaar
Over beoordelaarsbetrouwbaarheid en- overeenstemming
44 ‘Meisjes worden altijd voorgetrokken’
Over de confirmation bias, Pygmalion en projectie
45 Beoordelingseffecten en de remedies
Over het Halo-, Signifisch- Humeur- en andere effecten
46 Normeren en cesuur
Over de relatieve, de absolute, de intuïtieve cesuurmethode en Angoff-methode

NA DE TOETS

47 Toetsanalyse: bij twijfel over kwaliteit
48 De p-waarde geeft moeilijkheidsgraad aan
Over discriminerende vragen
49 Rit-waarde geeft samenhang aan
Over onderscheid tussen hoog- en laagpresteerders
50 Coëfficiënt-alfa geeft betrouwbaarheid aan
Over consistentie en schietschijven
51 Op maat toetsen
Over grenzen van differentiatie en de utiliteitsformule
52 Meten ≠ weten
Over de twijfel bij determinatie
53 Voorspellende cijfers in de brugklas
Over een innovatieve aanpak van een kernvak
54 Toets je eigen toets
Checklist voor kwaliteit en leerdoelen

DE TKMST

55 De MaatwerkParadox
Over het belang van de eigen school- en vakstandaard
56 De digitale belofte van adaptief leren en toetsen
Over differentiatie, gepersonaliseerd en adaptief leren
57 Einde van de meetcultuur?
Over vertrouwen versus controle

 

Bestellen: [ naar webshop ]