over | opdendrieberg

In het middelpunt van Nederland, de stad Ede, werken we bij opdendrieberg aan het schrijven van boeken over toetsen, aan de bouw van digitale oefentoetsen voor het voortgezet onderwijs en aan het verspreiden van allerlei kennis rond het thema (digitaal) toetsen.

Website: http://www.opdendrieberg.nl
E-mail: info@opdendrieberg.nl
Twitter: http://www.twitter.com/opdendrieberg/

Hoe komen we aan onze naam?

opdenberg refereert aan de geografisch oorsprong van de Paasberg in Ede, waarop wij zitten en 

 

drieberg aan de historische achtergrond van de prehistorische ‘berg’ met dezelfde naam, even buiten Ede op de Eder Heide.

 

Beide vakgebieden spelen een belangrijke rol in onze activiteiten.