opdendrieberg | e-learning via Udemy


Wij ontwikkelen parallel aan onze cursusboeken, bij elk boek een e-learningmodule. Op het moment dat die toegankelijk is, zal er op deze pagina meer informatie over komen. De omgeving zal toegankelijk zijn via een online LMS.

Prijs: € 19,95 (incl. 21% btw) per cursus, voor een eeuwige toegang.
Alle cursussen worden regelmatig herzien en uitgebreid met nieuwe modules.

 

De volgende modules zijn in ontwikkeling en verschijnen voorjaar 2020:


Hierboven: we plaatsen onze video's voor de online lessen al dan niet beveiligd in YouTube.