opdendrieberg | gebruikte leeromgeving


Voor het uitrollen van onze e-learning gebruiken we meerdere leeromgevingen.

  • Voor de simpele gratis en goedkope modules, maken we gebruik van Google Classroom. Van hieruit kunnen we in een boomstructuur aan gebruikers online leerstof aanbieden. Inhoud wordt door ons ontwikkeld in iSpring SUITE en achter een wachtwoord aangeboden via onder meer YouTube en een webserver.
  • Voor de meer uitgebreidere modules en modules en waarbij getoetst wordt en een certificaat wordt verstrekt, hebben we gekozen voor een LMS (leerplatform) waarin u geheel zelfstandig kunt leren. Dit LMS is toegankelijk via een website en via speciale (gratis) apps voor Android en iOS.

Hierboven: onze e-learning ontwikkelen we binnen iSpring Suite, dat een plug-in is voor PowerPoint.