Voorbeelden | Toetsenbank Aardrijkskunde


In de projectenbank zitten inmiddels meer dan 35-40.000 verschillende vragen. Het doel van dit site-onderdeel is, potentiële gebruikers een wat meer visueel beeld te geven wat hoe deze vragen er zoals uit zien. Ik maak veel gebruik van deze vraagtypes: multiple choice, multiple response, ordering, select (combobox), matching en fill-in-the-blanks.


Actualiteit

Alcarta-atlas

Amapaday | instagram

Examens

Grote Bosatlas

Oefenen bij lesmethodes

Oefenen bij onderwerpen

Omgevingsonderwijs

Topografie

Ontsluiten van video-bronnen