Welkom bij bureau opdendrieberg


Bureau opdendrieberg houdt zich bezig met allerlei aspecten rond het thema digitaal toetsen, adviseert rond toetsbeleid, schrijft boeken en werkt mee aan toetsontwikkeling. 

Wij werken dagelijks met een team aan de uitbouw van een grote Projectenbank Aardrijkskunde, met toetsen voor docenten in het voortgezet onderwijs. Te gebruiken binnen het toetspakket Quayn.  [ lees verder ] [ bestellen ]

Verwacht in de zomer van 2019: Projectenbank  Geschiedenis in het voortgezet onderwijs, ook weer voor gebruik binnen Quayn. Interesse hiervoor kunt u doorgeven via dit [ formulier ].

In de loop van zo'n 25 jaar hebben wij zo'n 20 leerboeken ontwikkeld, over onderwijs&didactiek en digitaal toetsen. Er staan nog een paar mooie nieuwe boeken op de rol. [ kijk verder ]

Wilt u meer weten over Quayn? [ naar de makers ]


Bureau opdendrieberg is gevestigd 'op den berg' (stuwwal) in Ede, in het middelpunt van Nederland. Op de foto boven zie je de Drieberg, een prehistorisch overblijfsel van de Trechterbekercultuur, bij ons om de hoek.
Op-den-berg + Drieberg = opdendrieberg.

"Via formatieve toetsen gaan leerlingen beter leren en krijgen ze meer leerplezier".