Welkom bij toetsbureau opdendrieberg


Wij houden ons bezig met aspecten rond 'digitaal toetsen'; we adviseren rond toetsbeleid; schrijven boeken en bouwen actief mee aan oefentoetsenbanken. 

Dagelijks bouwt een team aan de uitbouw van een grote Toetsenbank Aardrijkskunde. Nu al met duizenden toetsen voor docenten in het voortgezet onderwijs, met als doel je te ontzorgen. Te gebruiken binnen het toetspakket Quayn van de Iddink Group. Zie rechts enkele voorbeeldschermen bij deze grootste vragenverzameling voor een vakgebied binnen het vo.
[ kijk verder ] - [ direct bestellen ]

Verwacht in de zomer van 2019: Toetsenbank  Geschiedenis in het voortgezet onderwijs, ook weer voor gebruik binnen Quayn. Met toetsen bij de bekende methodes, bij historische kaarten en andere bronnen, bij uitlegvideo's en meer. Interesse hiervoor kun je doorgeven via dit [ formulier ].

Ook komen we in 2019 met een Projectenbank Mens&Maatschappij, als aanvulling op die van AK en GS. Daarin ook aandacht voor burgerschap, economie en filosofie. Aansluitend bij de plannen vanuit curriculum.nu.

De afgelopen jaren hebben wij zo'n 20 leerboeken ontwikkeld, over onderwijs&didactiek en digitaal toetsen. Er staan nog een paar mooie nieuwe boeken op de rol. In 2019 verschijnen onder meer nieuwe cursusboeken bij Quayn en Quayn Offline. [ kijk verder ]

Binnenkort starten we met e-learningmodules bij onder meer de Projectenbank Aardrijkskunde, Quayn en Quayn Offline. Meer hierover in de loop van 2019. 

Wil je meer weten over Quayn? [ naar de makers ]

 


Toetsbureau opdendrieberg is gevestigd 'op den berg' (stuwwal) in Ede, in het middelpunt van Nederland. Op de foto boven zie je de Drieberg, een prehistorisch overblijfsel van de Trechterbekercultuur, bij ons om de hoek.
Op-den-berg + Drieberg = opdendrieberg.

"Via formatieve toetsen gaan leerlingen beter leren en krijgen ze meer leerplezier".