08-2023 | QuestionConstructionKit


De QuestionConstructionKit bevat een reeks kleine programma's die het leven van een testauteur gemakkelijker kunnen maken. De QCK vervangt een testaanvraag niet, maar kan daar een aanvulling op zijn. Het geheel aan programma's zetten wij nu nog alleen in bij eigen projecten, maar op termijn zullen we het ook te koop gaan aanbieden. 

Doel van de QuestionConstructionKit (nog niet beschikbaar)
Het doel is om de constructie en conversie van toetsvragen zo eenvoudig mogelijk te maken. De QCK is ideaal voor gebruik bij:

  • Schakelaar. Iedereen kent het probleem dat ontstaat als de organisatie overstapt op een nieuw assessmentprogramma. Docenten willen dan grote verzamelingen vragen omzetten naar het nieuwe toetsformat.
  • Templates. We hebben sjablonen gemaakt voor Kladblok/Word/DOCS en Excel/DOCS Spreadsheet, waarmee iedereen toetsen kan ontwikkelen, die daarna omgezet kunnen worden naar bekende toetsformaten.
  • Eenvoudig. Een ander probleem ontstaat als groepen docenten zich niet aansluiten omdat zij de wijze van toetsconstructie te ingewikkeld vinden. Ze zijn bereid mee te bouwen, als er een eenvoudige bouwmethode is.
  • Samenwerken. Een derde probleem ontstaat wanneer docenten uit verschillende organisaties, elk met hun eigen beoordelingssysteem, gaan samenwerken aan een vragendatabase. Ze kunnen zich dan beter in een gezamenlijk tussenformat ontwikkelen.
  • Genereer. Ook kan de QCK helpen bij het versnellen van repetitieve ontwikkelingsprocessen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van woordenschatoefeningen.
  • Batchbewerkingen. Ten slotte biedt de QCK hulpmiddelen voor het zoeken en vervangen van tekst in reeksen tests tegelijk. Ook kunnen metadata direct aan een reeks toetsen worden toegevoegd of kunnen alle punten voor vragen worden aangepast.
  • Apps. Veel docenten willen hun beoordelingen niet alleen gebruiken in het toetsplatform dat de instelling gebruikt, maar ook in de verschillende toetsapps die er bestaan, zoals Kahoot, Socrative, Loudly en iSpring QUIZ. Dat kan met de QCK.
    De QCK biedt verschillende hulpmiddelen om deze problemen op te lossen. De QCK ondersteunt het werken met meerdere testplatforms.

Onze ervaring
Wij als makers hebben ruim 25 jaar ervaring in proefbouw en proefconversie. Wij gebruiken deze programma's dagelijks binnen onze eigen projecten. Met de QCK delen wij onze kennis en ervaring met anderen. De QCK komt voort uit de wens om het toetsbouwproces in sommige fases te vereenvoudigen voor de auteurs van de toetsing. De QCK moet met name repetitieve processen, zoals de constructie van woordenschattoetsen, versnellen en de samenwerking bevorderen tussen toetsauteurs, die allemaal met een ander toetsplatform werken.

Naar de website: (Engels) https://www.questionconstructionkit.com/