Online naslag | toetsing & e-learning

opdendrieberg houdt in dit onderdeel overzichten bij van onder meer (toets)applicaties en weblinks. Veel van de genoemde applicaties en links komen aan bod in mijn cursusboeken en trainingen. Kies een onderdeel om naartoe te springen.
BESLOTEN | VOOR DEELNEMERS TRAINING 'TOETSCONSTRUCTIE'