Telt dit mee? | toetstheorie


Titel: Telt dit mee?
Auteur: Vera Simon Thomas
Aantal pagina's: 128
Verschenen in: 2016
Doelgroep: schoolleiders, onderwijskundigen, toetsspecialisten en docenten in het voortgezet onderwijs
Exclusief verkrijgbaar bij: opdendrieberg
Prijs: € 18,50 [incl. btw en incl. verzendkosten]
Bestellen: [ via webshop ]

Inhoud 
In deze handzame uitgave worden de 57 meest door docenten en schoolleiders gestelde vragen beantwoord in steeds één pagina tekst en één pagina met een schema, tabel of andere bron. Het is een handzaam overzicht, in te zetten voor het kennismaken met de belangrijkste basisbegrippen. Als praktisch vademecum in te zetten bij (interne) toetstrainingen. De vragen zijn gesteld tijdens een reeks van praktische trainingen. Naadloos te gebruiken naast alle toetsprogramma’s. 


Behandelde onderwerpen
In het boek komen onder meer aan bod: toetsbeleid, visie-ontwikkeling, inspectie, leerlingwensen, formatief en summatief toetsen, leerdoelen, positieve en negatieve feedback, self- en peer-assessment, nakijken als kans, kwaliteitszorg, toetsconstructie, gebruik van taxonomieën, validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en algemene vaardigheden.