09-2023 | Toets templates gebruiken


Inleiding.
opdendrieberg heeft drie eigen templates ontwikkeld en beheert die vanaf nu voor platformonafhankelijke ontwikkeling van toetsen. De sjablonen zijn vrij beschikbaar. Het ene formaat is gebaseerd op een spreadsheet, het andere is gebaseerd op een ASCII-tekst (zonder opmaak) en het laatste op eenvoudig te gebruiken XML. QuestionConverter is vereist voor het exporteren naar IMS QTI 2.1 en andere formaten. De QuestionGenerator en QuestionEditor schrijven in het OpenTestXML-formaat.

Doel van de templates
Veel docenten zouden best mee willen bouwen aan de ontwikkeling van vragen voor een online itembank, maar missen de tijd om het systeem te gaan leren of zitten in een landelijke groep, waarbij gebruikers allemaal een ander toetsplatform gebruiken. Waarom dan niet werken vanuit een sjabloon en dit gevulde sjabloon later wegschrijven naar de gewenste formaten?


Excel-formaat

Binnen de QCK hebben wij een open Excel-template ontwikkeld waarmee docenten en teams van auteurs toetsen en examens kunnen ontwikkelen, buiten het gebruikte toetsprogramma om. Het gebruik van dit sjabloon is gratis. Om vanuit de sjabloon naar verschillende open teststandaarden en een reeks specifieke testprogramma's te exporteren, hebt u het QuestionConverter-programma (betaald) nodig. Naast dat we kunnen exporteren naar het IMS QTI 2.1 formaat, kan de template ook geëxporteerd worden naar diverse andere open standaarden en een reeks bekende testplatforms. Maak je liever gebruik van een editor? Die hebben wij ook: QuestionEditor.

Informatie bij het sjabloon:

Er zijn negen vraagtypen waaruit u kunt kiezen via een vervolgkeuzelijst. De vragen kunnen worden ingevoerd en verdere punten, punten, bronnen en metadata. Het hangt af van het doelprogramma wat daaruit kan worden gelezen.
Vraagtypen: meerkeuze, meer antwoorden, kort antwoord, numeriek, open, match, volgorde, vul de lege velden in, selecteer.
Op het [Tab] 'Sjabloon' kun je de vragen invoeren.
Op het [Tabblad] 'Voorbeeld' vind je per te gebruiken vraagtype twee gedetailleerde voorbeelden.
Op het [Tabblad] 'Help' vind je per vraagtype uitleg over alle mogelijkheden.

Let op: dit zijn afbeeldingen uit een prototype. Het kan zijn dat de eindversie anders wordt.


Tekst-formaat

Binnen de QCK hebben we ook een open tekstsjabloon ontwikkeld waarmee docenten en teams van auteurs toetsen kunnen ontwikkelen, buiten het toetsprogramma dat in de eigen organisatie gebruikt wordt. Je kunt het gebruiken om tests te bouwen in Windows Kladblok, Microsoft Word, Google DOCS of een ander testprogramma of teksteditor die je leuk vindt. Het gebruik van dit sjabloon is gratis. Maak je liever gebruik van een editor? We bouwen op0 termijn ook een QuestionEditor. Dat programma schrijft weg naar OpenTestXML.

Informatie bij het sjabloon:

Er zijn negen vraagtypen waaruit je kunt kiezen, door een teksttag in te voegen. De vragen kunnen worden ingevuld en ook: punten, punten, bronnen en metadata. Het hangt af van het doelprogramma wat daaruit kan worden gelezen.
Vraagtypen: meerkeuze, meer antwoorden, kort antwoord, numeriek, open, match, volgorde, vul de lege velden in, selecteer.
Er is een gevuld 'Voorbeeld', waar je gedetailleerde voorbeelden vindt voor elk te gebruiken vraagtype.
Nadeel van deze template: er is geen opmaak mogelijk en er is geen gebruik van HTML toegestaan. De tekst wordt opgeslagen als zogenaamde ASCII.
Voordeel van dit sjabloon: je kunt de lay-out gebruiken om bestaande tekstdocumenten om te zetten in een uitwisselbare toets, geschikt voor online afname in een toetsplatform.

Wanneer beschikbaar?
We hebben de sjablonen al wel ontwikkeld, maar moeten de verwerking binnen de QuestionConverter nog afronden. Houd de website https://www.questionconstructionkit.com/ in de gaten voor het laatste nieuws. De sjablonen zullen vrij te downloaden zijn. Binnen een project moet er daarna wel minimaal één licentie op de QuestionConstructionKit worden aangeschaft, voor het omzetten van het werk.

 

Let op: dit zijn afbeeldingen uit een prototype. Het kan zijn dat de eindversie anders wordt.