Toetstheorie 'Telt dit mee?'

Titel: Telt dit mee?
Auteur: Vera Simon Thomas
Aantal pagina's: 128
Onderwerpen: [ klik door naar overzicht ]
Verschenen in: 2016
Doelgroep: schoolleiders, onderwijskundigen, toetsspecialisten en docenten in het voortgezet onderwijs
Verkrijgbaar bij: opdendrieberg
Prijs: € 18,50 [incl. btw en incl. verzendkosten]
Bestellen: [ naar webshop ]
Inhoudsopgave: [ klik voor PDF ]

Inhoud 

In deze handzame uitgave worden de 57 meest door docenten en schoolleiders gestelde vragen beantwoord in steeds één pagina tekst en één pagina met een schema, tabel of andere bron. Het is een handzaam overzicht, in te zetten voor het kennismaken met de belangrijkste basisbegrippen. Als praktisch vademecum in te zetten bij (interne) toetstrainingen. De vragen zijn gesteld tijdens een reeks van praktische trainingen. Naadloos te gebruiken naast alle toetsprogramma’s. 

Behandelde onderwerpen

In het boek komen onder meer aan bod: toetsbeleid, visie-ontwikkeling, inspectie, leerlingwensen, formatief en summatief toetsen, leerdoelen, positieve en negatieve feedback, self- en peer-assessment, nakijken als kans, kwaliteitszorg, toetsconstructie, gebruik van taxonomieën, validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en algemene vaardigheden.